پرداخت و بازگشت وجه

پرداخت ها:

تمامی پرداخت ها از طریق سیستم و شبکه امن پرداخت شاپرک انجام خواهد شد و کاربر برای پرداخت به تارنمای شاپرک ارجاع داده می شود و هیچگونه اطلاعات مالی از کاربر در داهل سایت درخواست نخواهد شد.

بازگشت وجه:

از آنجاییکه امکان استفاده از امکانات سایت بصورت رایگان نیز وجود دارد امکان عودت وجه پس از پرداخت امکانپذیر نمی باشد.